Persbericht

Prestigieus Europees ITS congres naar Brainport Eindhoven

 

Op 5 december is officieel bekend gemaakt dat Nederland in juni 2019 een toonaangevend Europees congres op het gebied van Smart Mobility zal hosten. Het Europese ITS Congres vindt plaats van 3 tot en met 6 juni 2019 in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres biedt het podium aan innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s, filemijdende ontwikkelingen en logistiek. Een aantal van deze innovaties was bij de bekendmaking op de Automotive Campus in Helmond te zien.

Het congres is een belangrijk internationaal podium voor industrie en overheid om te laten zien wat Nederland en Brainport in het bijzonder te bieden heeft op het gebied van Smart Mobility. Het biedt Nederland de kans om richting de circa 2.500 bezoekers vanuit heel Europa, maar ook naar de internationale vakpers, haar koploperspositie te bevestigen. Betrokken partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zetten dan ook in op een bijeenkomst op hoog niveau en zijn nu beloond met de daadwerkelijke toewijzing ervan door de organisatie Ertico.

Minister Cora van Nieuwenhuijzen van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik wil de regio en de betrokken organisaties feliciteren. Het is een eer voor Nederland dat we het ITS Congres 2019 kunnen organiseren. Het is voor overheden en de sector een mooie stip op de horizon, een podium om te laten zien wat we kunnen.”

Nico Anten, managing director Brancheorganisatie Connekt namens alle partners: “Nederland wil een wereldwijd leider in Smart Mobility zijn en blijven. Door intensieve samenwerking – waar we in Nederland goed in zijn – kunnen we de doorstroming op de weg verbeteren, de uitstoot van giftige stoffen verminderen, zorgen voor meer veiligheid op de weg en een gezonde en bruisende economie bevorderen. Hoe we dat doen, en hoe andere landen van onze diensten gebruik kunnen maken, gaan we op het ITS Congres 2019 laten zien.”


Samen met Jacob Bangsgaard (CEO van ERTICO-ITS Europe) ondertekende de Helmondse burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel het contract namens alle ruim 60 betrokken Nederlandse partners. Helmond en Eindhoven zijn de hosts van het evenement en worden daarbij ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Brainport Development en Connekt/ITS Netherlands. Het congres wordt gesponsord door Dynniq (hoofdsponsor), Goudappel Coffeng, VDL Groep, Hermes en HERE.

 

Gert Blom, Chairman Host committee ITS Congress, over de congresbestemming:

“Met een intensief bidtraject en tijdens een tweetal site-visits hebben we Ertico kunnen overtuigen van de mogelijkheden van de regio Eindhoven-Helmond als congresbestemming. Voor een dergelijk Europees congres zijn zaken als internationale bereikbaarheid, een gunstig en gevarieerd hotelaanbod en professionele venues voor congres, expo en side programma’s zeer van belang. Met dit bid hebben we laten zien dat we ons beslist kunnen meten met andere Europese steden.”  

 

Eindhoven365 & VisitBrabant Convention Bureau

Het bidtraject voor het ITS European Congress is mede begeleid door Eindhoven365 in opdracht van VisitBrabant Convention Bureau. Eindhoven365 richt zich vanuit haar citymarketingrol op congressen waarmee Eindhoven- en de regio- haar profiel op het wereldpodium kan versterken. VisitBrabant Convention Bureau richt zich op de positionering van Brabant als MICE-destinatie en faciliteert meetingplanners, PCO’s en andere professionals bij het organiseren van hun meetings, incentives, conferenties en/of events.

Einde Persbericht

___________________________________________________________________________________________

Noot voor de pers

Organisator ITS European Congress 2019: ERTICO – ITS Europe

ERTICO-ITS Europe is een multisectoraal samenwerkingsverband van ca. 100 bedrijven en instituten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Intelligente Transportsystemen (ITS). ERTICO partners ontwikkelen gezamenlijk initiatieven voor het ontwikkelen en implementeren van intelligente transport systemen, die de veiligheid op de weg, een schoner milieu en een kosteneffectieve mobiliteit bevorderen. Ertico host het ITS Nationals Network waar Connekt/ITS Netherlands namens de Nederlandse partijen bij aangesloten is.

Hosts van het ITS European Congress 2019: gemeente Eindhoven en gemeente Helmond

Binnen Brabant werken overheden en bedrijven samen als Smart Mobility Region. Met de mobiliteitsconsument als centrale spil werkt Brabant aan een netwerk van slimme mobiliteitsoplossingen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verhogen.

 

Eindhoven365                                 www.eindhoven365.nl/nl

VisitBrabant Convention Bureau     www.visitbrabant.com/conventionbureau

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cuno Groenewoud, Eindhoven365: cuno@eindhoven365.nl , 06-20600385, http://www.eindhoven365.nl/nl